Call to action

Call to action (oproep tot actie) is een begrip dat gebruikt wordt in marketing om potentiële kopers na het ontvangen van een reclameboodschap tot een specifieke handeling over te halen, zoals het bestellen van het product, het bellen van een telefoonnummer of het downloaden van een white paper.

Het wordt onder andere gebruikt in mailings, televisiereclame, advertenties, en op websites. Call to action komt voor in woorden en beelden. Woorden als: bestel hier, doe het nu. Wanneer een prospect op de call to action ingaat, spreekt marketing van een conversie van de status van prospect naar de status van lead. Een Call tot action wordt voor directe verkoop, andere commerciële en niet-commerciële doelen ingezet.