Een link toevoegen via HTML

Soms kan het voorkomen dat je in WordPress een HTML link moet maken. Met een link verbindt je twee pagina’s met elkaar. Hieronder staat hoe je dit makkelijk kan doen.

Het HTML link element

Om een HTML link te maken heb je onderstaande onderdelen nodig:

  • een URL
  • een titel
  • een linktekst

Een link omsluit je met een A element in HTML op de volgende manier. <a> </a>

 Voeg een URL toe

De URL voeg je toe door href=”” te plaatsen in het A element.

<a href="http://www.domeinnaam.nl/"> </a>

Voeg een titel toe

Een titel voeg je aan een link toe door title=”” op te nemen in het A element. Let op, title is geschreven in het engels!

<a href="http://www.domeinnaam.nl/" title="Dit is je titel"> </a>

Voeg de linktekst toe

Als laatste voeg je de linktekst toe. De linktekst is wat je straks ziet als (hyper)link.

<a href="http://www.domeinnaam.nl/" title="Dit is je titel">

Een voorbeeld link!

</a>

Het resultaat

Wanneer je bovenstaande stappen hebt uitgevoerd dan moet je dit vervolgens zien:

Een voorbeeld link!